Обратная связь
Инженерный анализ — это больше, чем программное обеспечение®

Інститут технічної теплофізики НАН України

Вы находитесь здесь:  Наши партнери  ›  Інститут технічної теплофізики НАНУ Україны

Інститут технічної теплофізики НАН України (ІТТФ НАНУ) заснований в 1947 на базі Інституту енергетики АН УРСР з попередньою назвою «Інститут теплоенергетики», після реорганізації в 1964 - Інститут технічної теплофізики АН УРСР (далі - Інститут).

Інститут теплоенергетики проводив дослідження щодо вдосконалення теплових двигунів, інтенсифікації процесів теплообміну в різних технічних пристроях, а також з енерготехнологічного використання українського бурого вугілля.

Надалі в Інституті було також розпочато роботи з нових наукових напрямків - високофорсованих теплообмін, тепломасоперенос, гірська теплофізика, теплометрія, тепловий захист високотемпературних пристроїв.

Зараз основними напрямками науково-технічної діяльності Інституту є:

- теплофізичні дослідження теплоенергетичного обладнання при використанні традиційних, поновлюваних і альтернативних джерел енергії та розробка методів підвищення його ефективності, надійності та екологічної безпеки;

- теорія тепло-, масообміну і її застосування для підвищення ефективності процесів передачі та використання теплоти в машинах і апаратах нової техніки;

- теорія переносу теплоти і речовини для підвищення енергоефективності діючих і розробки принципово нових ресурсозберігаючих теплотехнологій;

- теорія вимірювань теплових величин та створення нових теплофізичних приладів, і систем моніторингу стану технічних об'єктів і технологій.

Для здійснення та розробки нових фізичних теорій, ІТТФ НАНУ широко впроваджує передові чисельні методи і відповідне програмне забезпечення для вирішення фізичних завдань . 

Одним з таких пакетів є спеціалізований програмний продукт FLOWNEX SE, розроблений компанією M-Tech Industrial Ltd.

 

 

Flownex® Simulation Environment надає унікальну технологію, яка дозволяє інженеру вивчати, як системи будуть вести себе в реальному світі, де рушійна сила є рушійним фактором. Моделювання систем у Flownex® відображає загальний ефект зміни певних властивостей компонентів, дозволяючи потенційним клієнтам ретельно вивчити всі можливі варіанти проектування та оптимізації систем.

Flownex® розроблений відповідно до системи менеджменту якості ISO 9001: 2008 і NQA1. Flownex® - єдине у своєму роді програмне забезпечення, що має сертифікати атомної промисловості, свідоцтва якості, надійності і точності програмного забезпечення для потреб моделювання.

 

 

 


 

Супроводження користувачів

Вашу підтримку як користувача в щоденній роботі забезпечує професійна команда інженерів-фахівців КАДФЕМ, які мають великий досвід в сфері чисельного моделювання і комплексними експертними знаннями в різних розділах фізики.

Докладніше

Консалтингові послуги

Як постачальник інженерних послуг ми проводимо для клієнтів розрахункові роботи на замовлення. Разом з випуском відповідної звітної документації ми також передаємо готові розрахункові моделі і, якщо необхідно, готуємо методику рішення задачі, що розробляється на базі використовуваного програмного забезпечення.

Докладніше  

Ліцензування ANSYS

Як авторизований дистриб'ютор і центр компетенції ANSYS на території України, ми надаємо весь спектр послуг з ліцензування та технічного супроводу програмних продуктів ANSYS.

Докладніше